Home | Wie ben ik en welke dienstverlening? | Mediation | Bedrijfscounseling | Personal (management) coaching
Lifestyle advisering | Interessante websites | Hoe krijgt u contact met mij?Wie ben ik en welke dienstverlening?

Nimmerdor Consults is in 2003 gestart door Han Stellaard met als rechtsvorm een eenmanszaak. Mijn persoonlijke betrokkenheid en ervaringen op het gebied van arbeidsverhoudingen, management, verzuimbegeleiding, arbeidsre-integratie, loopbaanbegeleiding, bedrijfsmaatschappelijk werk, coaching en conflictbemiddeling bij o.a. grote landelijke Arbodiensten waren de drijfveer om dit bedrijf te beginnen. Ik heb verschillende voortgezette opleidingen gevolgd op het gebied van arbeidsverhoudingen en andere aanvullende specialistische opleidingen en trainingen.

Sedert 25-6-2003 ben ik NMI-Gecertificeerd Mediator en vanaf 2014 MfN-registermediator en ADR Full Certified Mediator. De kern van mijn dienstverlening is het versterken van het functioneren van medewerkers en leidinggevenden in bedrijven door met name de psychosociale klachten en conflicten aan te pakken. Dat gebeurt in de vorm van diagnostiek, advisering, begeleiding, (conflict)bemiddeling en individuele trajectbegeleiding voor medewerkers en leidinggevenden. Ik richt mij op kortdurende behandeling van aanpak van (dreigend) ziekteverzuim in bedrijven.

Mediation

Essentieel in het mediationproces is dat partijen zelf een oplossing voor hun conflict vinden op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De taak van de mediator is ze bij dat proces te begeleiden zonder over de inhoud van het conflict een oordeel te geven en zonder partij te kiezen. Een geslaagde mediation wordt afgesloten door de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, waarin de bereikte overeenstemming wordt vastgelegd.
Door een samenwerkingsverband kan ik u desnoods een landelijk netwerk van ervaren mediators bieden.

Bedrijfscounseling

Bedrijfscounseling is een korte vorm van begeleiding gericht op het verhelpen van individuele klachten die met de werksituatie te maken kunnen hebben. Het directe resultaat is dat het functioneren van de medeweker op het werk verbetert. Deze vorm van begeleiding werkt zowel bij het voorkomen, het beperken en het oplossen van het ziekteverzuim.
Bij opdrachtverlening kan het leveringscontact variŽren van globale richtlijnen tot precieze voorschriften over het type problematiek en de duur van de hulpverlening.


Personal (management) coaching

Begeleiding van leidinggevenden bij hun eigen proces.
De eigen ervaringen van de leidinggevende staan centraal bij het vaststellen van leerdoelen, inzichten, kwaliteiten, vaardigheden en managementstijlen. Een unieke kans voor de leidinggevende om de coachfunctie een enorme impuls te geven.

Lifestyle advisering

Aan particulieren geef ik informatie en onafhankelijk advies over lifestyle, voedingsgewoonten, complementaire kankerbehandelingen en voedingssupplementen. Tevens bied ik psychosociale hulpverlening aan.
De kwaliteit van mijn dienstverlening is gewaarborgd door voortdurende deskundigheidsbevordering en intervisie. Ingeschreven in het landelijke Register van Mediators van Mediation federatie Nederland (MfN), ADR International Register en lid van de Nederlandse Mediators vereniging (NMv). Bij mediation hanteer ik het MfN-mediation-reglement en de MfN-klachtenregeling.