Home | Wie ben ik en welke dienstverlening? | Mediation | Bedrijfscounseling | Personal (management) coaching
Lifestyle advisering | Interessante websites | Hoe krijgt u contact met mij?Personal (management) coaching

Hoe kan ik het beste uit mezelf en mijn medewerkers halen?

Problemen oplossen en voorkomen, medewerkers begeleiden en aansturen zijn enkele belangrijke taken van de huidige leidinggevende.

Ik kan leidinggevenden coachen bij vraagstukken rond arbeid, organisatie, communicatie, ziekteverzuim en welzijn, burnout, aspecten van de Arbowetgeving zoals het voorkomen van ongewenst gedrag, agressie en geweld, alcohol en werk, oudere werknemers, verslavingen, re-integratie, mobiliteit vraagstukken,
organisatieveranderingen, afdelingsgebonden problematiek en arbeidsconflicten.

Ik begeleid leidinggevenden bij hun eigen proces waardoor het functioneren tegemoet komt aan de eisen die de bedrijfssituatie stelt.
De eigen ervaringen van de leidinggevende staan centraal bij het vaststellen van leerdoelen, inzichten, kwaliteiten, vaardigheden en managementstijlen. Een unieke kans om de coachfunctie een enorme impuls te geven.De kwaliteit van mijn dienstverlening is gewaarborgd door voortdurende deskundigheidsbevordering en intervisie. Ingeschreven in het landelijke Register van Mediators van Mediation federatie Nederland (MfN), ADR International Register en lid van de Nederlandse Mediators vereniging (NMv). Bij mediation hanteer ik het MfN-mediation-reglement en de MfN-klachtenregeling.