Home | Wie ben ik en welke dienstverlening? | Mediation | Bedrijfscounseling | Personal (management) coaching
Lifestyle advisering | Interessante websites | Hoe krijgt u contact met mij?Bedrijfscounseling

Psychosociale arbeidshulpverlening voor uw bedrijf en medewerkers.

Cruciaal zijn de eerste weken van ziekteverzuim!

Als een zieke medewerker binnen 6 tot 13 weken na de ziekmelding professionele aandacht en hulp krijgt, wordt de kans op WIA aanzienlijk verkleind. Medewerkers zijn blij met aandacht voor hun klachten.
Organisaties ondervinden direct de financiële gevolgen van ziekteverzuim waardoor het nemen van maatregelen rendabel blijkt.

Nimmerdor Consults kan uw organisatie helpen door snel en adequaat psychosociale problematiek en conflicten aan te pakken.
In een samenspel tussen uw organisatie en Nimmerdor Consults kan met gerichte maatregelen ziekteverzuim aangepakt worden en uw medewerkers weer optimaal functioneren. Tijdens bedrijfscounseling werk ik op individuele basis en behandel ik medewerkers die werkgerelateerde problemen hebben.

Ik werk bij voorkeur vanuit een vroegtijdige aanpak om daarmee langdurig ziekteverzuim en escalatie van conflicten te voorkomen.
Een brede inventarisatie van de problematiek gaat vooraf aan het stellen van een juiste diagnose en behandelingsplan waarbij uw medewerker centraal staat in relatie tot de werkomgeving. Natuurlijk wordt er regelmatig gerapporteerd over de voortgang aan de opdrachtgever. Hierdoor blijft u steeds betrokken bij de voortgang.De kwaliteit van mijn dienstverlening is gewaarborgd door voortdurende deskundigheidsbevordering en intervisie. Ingeschreven in het landelijke Register van Mediators van Mediation federatie Nederland (MfN), ADR International Register en lid van de Nederlandse Mediators vereniging (NMv). Bij mediation hanteer ik het MfN-mediation-reglement en de MfN-klachtenregeling.